สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์..รายการเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์.จำนวน..2..เครื่อง..สำหรับ..โรงพยาบาลรัตนบุรีและโรงพยาบาลสำโรงทาบ...จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-05-2564 251 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์..รายการเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์.จำนวน..2..เครื่อง..สำหรับ..โรงพยาบาลรัตนบุรีและโรงพยาบาลสำโรงทาบ...จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)